HİZMETLERİMİZ

TİCARİ DENETİM NEDİR?

Ticari faaliyetler ile ilgili olayların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir. 

İÇ DENETİM HİZMETLERİ:

Müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek olan iç denetim alanında da danışmanlık hizmetleri vermektedir. 
. İç denetim sistemlerinin kurulması 
. Şirketlerin iç kontrol sistemlerinin kurulması ve revize edilmesi, 
. Faaliyet denetimleri 
. Hile denetimleri 
. Bilgi sistemleri kontrol ve denetim hizmetleri

MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ:

Muhasebe kayıtlarının outsource departmanımız tarafından tutulması, müşavirlik alanında yerli, yabancı şirketlere yönelik muhasebe ve buna bağlı yasal işlemlerin zamanında sunulması alanında hizmet verilmektedir.
. Muhasebe sistemlerinin kurulması 
. Muhasebe denetimi hizmetleri 
. Vergi beyannamelerinin denetimleri 
. Sosyal güvenlik bildirimlerinin denetimi 
. Dönem sonu kapanış işlemleri 
. Mali tabloların hazırlanması ve denetimi 
. Sabit kıymet ve amortisman kayıtlarının denetimi 
. Enflasyon düzeltmesi işlemleri 
. Arızi kazanç, değer artış kazancı ve diğer gelir unsurlarından dolayı süreklilik arz etmeyen beyanname hizmetleri 
. Yeri ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları

MUHASEBE DENETİMİ:

Tüm muhasebe türlerinin üretip sunduğu mali bilgilerin, beklenen amaçları  yerine getirebilmesi, öncelikle bu bilgilerinin doğruluğuna bağlıdır. İşte tüm muhasebe belgelerinin, verilerinin ve bilgilerinin doğruluğu hakkında bir kanıya ulaşmak için geliştirilen muhasebe dalıdır.

Aşağıdaki belirtilen alanlarda Uluslararası Denetim Standartlarına uygun olarak denetim çalışmaları yapmaktadır. 
. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun denetim faaliyetleri,
. Bağımsız denetim hizmetleri 
. Devir, birleşme ve bölünme halinde verilen özel denetim hizmetleri,
. Risk değerlemesi ve kontrol hizmetleri

KDV İADE DANIŞMANLIĞI:

Türkiye’de yapılan mal ve hizmet teslimleri KDV’ye tabidir. Ancak Katma Değer Vergisi Kanunu’nda tam istisna kapsamında sayılan ve 11. maddede belirtilen mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı, 13. maddede belirtilen deniz ve hava taşıma araçlarının imal ve inşası, ithali ile bu araçlara verilen hizmetler 14. maddede belirtilen uluslararası taşımacılık faaliyetleri KDV’ye tabi olmadığından bu faaliyetlerden dolayı Türkiye’de ödenmiş olan KDV yapılan inceleme sonrası düzenlenen YMM raporu ile iade edilmektedir.

Yine KDV kanunu 19/2. madde kapsamındaki uluslararası anlaşma hükümleri gereğince yapılan teslimlere ilişkin iadeler, KDV kanunu 29/2. madde kapsamındaki indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden doğan iadeler düzenlenen YMM raporları ile yerine getirilmektedir.

Yukarıda belirtilen işlemler ile Katma Değer Vergisi Kanununda iade hakkı doğuran diğer istisnalar ile dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan yurtiçi işlemlerdeki KDV’nin tecil terkini için gerekli olan YMM raporlarının düzenlenmesi hizmet kapsamımız içindedir.

Katma Değer Vergisi iade sürecinde vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi . Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi sağlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir