2021 Yılı İş Çıkış Kodları

2021 yılına ilişkin olarak en güncel işten çıkış kodları detaylarını listeledik.

Kod İşten Çıkış Kodları Kıdem Tazminatı İhbar Tazminatı İşsizlik Ödeneği
01 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
02 Deneme süreli iş sözleşmesinin çalışan tarafından feshi
03 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin çalışan tarafından feshi (İstifa) x
04 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi x x x
05 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi x x
08 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle x
09 Malulen emeklilik nedeniyle x
10 Ölüm x
11 İş kazası sonucu ölüm x
12 Askerlik nedeniyle istifa x x
13 Evlilik nedeniyle kadın çalışanın istifa etmesi x
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması x
15 Toplu işçi çıkarma x x x
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer iş yerine nakli
17 İşyerinin kapanması x x x
18 İşin sona ermesi x x x
19 Mevsim bitimi (Tekrar başlatılmayacaksa “4″ nolu kod kullanılır)
20 Kampanya bitimi (Tekrar başlatılmayacaksa “4″ nolu kod kullanılır)
21 Statü değişikliği
22 Diğer nedenler
23 Çalışan tarafından zorunlu nedenle fesih x x
24 Çalışan tarafından sağlık nedeniyle fesih x x
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih x x
26 Disiplin kurulu kararı ile fesih
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih x x
28 İşveren tarafından sağlık nedeniyle fesih x x
30 Vize bitimi (Tekrar başlatılmayacaksa “4″ nolu kod kullanılır)
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih x x x
32 4046 sayılı Kanun’un 21’inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih x x x
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi x x
34 İşyerinin devri, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih x x x
36 KHK ile iş yerinin kapatılması
37 KHK ile kamu görevinden çıkarma
38 Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma
39 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış x x x
42 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
43 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
44 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
45 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, iş yerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da iş yerinde bu maddeleri kullanması.
46 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
47 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f İşçinin, iş yerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
48 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
49 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
50 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.